รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ รายงาน จำนวน
#report_namec
1การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(กัญชา)220
2การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(บุหรี่)769
3การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น)3,722
4การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(ยากล่อมประสาท)20
5การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารกระตุ้นประสาท)4,473
6การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารระเหย)38
7การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารหลอนประสาท)21
8การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารออกฤทธิ์ต่อจิตและสาทอื่น ๆ)1
9การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(แอลกอฮอล์)4,112
10การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(โคเคน)6
11การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด (รวม F11-16,F18-19 )8,351
วันที่สร้างรายงาน : 2018-05-25 11:19:16
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04