CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22

 

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านโหล่งปงแม่แจ่ม14.53
2รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวงพร้าว14.33
3รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงฮอด14.20
4รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลีฮอด14.07
5รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง14.00
6รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา14.00
7รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้มพร้าว13.87
8รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.87
9รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.87
10รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม13.87
11รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋งพร้าว13.82
12รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.80
13รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือฮอด13.67
14รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลีฮอด13.67
15รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวนพร้าว13.64
วันที่สร้างรายงาน : 2018-08-08 15:47:18
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46