CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็กแม่ริม13.80
2รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋งพร้าว13.80
3รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.80
4รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทรายพร้าว13.60
5รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่พร้าว13.40
6รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอดพร้าว13.33
7รพ.สต.บ้านสามลี่ พร้าว13.20
8รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะจอมทอง13.13
9รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่งดอยเต่า12.93
10รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทองแม่วาง12.93
11รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทรายพร้าว12.87
12รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม12.86
13รพ.สต.บ้านนาฮ่องแม่แจ่ม12.85
14รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จดอยสะเก็ด12.73
15รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็กแม่ริม12.73
วันที่สร้างรายงาน : 2018-08-08 15:47:18
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41