รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่100000000
02จอมทอง6557553103450
03แม่แจ่ม4474434443000825
04เชียงดาว208851992303157
05ดอยสะเก็ด300000000
06แม่แตง23420010031
07แม่ริม50543215710262342
08สะเมิง1101081072200130
09ฝาง32485319651539280
10แม่อาย1791721465217174161
11พร้าว11610000026
12สันป่าตอง100000000
13สันกำแพง000000000
14สันทราย19142410300
15หางดง210000000
16ฮอด227421441021940221
17ดอยเต่า38236000361437
18อมก๋อย1,1611,1191,09846621668712
19สารภี111000001
20เวียงแหง1392135131052
21ไชยปราการ321322372839270250160300
22แม่วาง4134381000229
23แม่ออน000000000
24ดอยหล่อ200000000
25กัลยาณิวัฒนา1745000010
99พิเศษ34612211103
  3,879.002,222.003,293.00369.00101.00277.00539.00571.001,877.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04