CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1สันทราย1,5852,54095562.406
2สารภี5581,41185339.554
3แม่แจ่ม1,2063,1341,92838.484
4สันป่าตอง6101,8491,23932.993
5ดอยหล่อ18360542230.253
6พร้าว3941,4081,01427.983
7แม่ริม5782,3031,72525.102
8ดอยเต่า2531,11986622.612
9เมืองเชียงใหม่2401,17493420.442
10อมก๋อย8154,2683,45319.102
11ฝาง5683,0572,48918.582
12แม่แตง3862,0811,69518.552
13หางดง3792,1071,72817.991
14ฮอด3081,8001,49217.111
15แม่อาย4302,7592,32915.591
16ดอยสะเก็ด2021,4881,28613.581
17จอมทอง3262,5562,23012.751
18สันกำแพง2171,7851,56812.161
19เวียงแหง10788477712.101
20แม่ออน6463256810.131
21สะเมิง801,1441,0646.990
22ไชยปราการ591,6461,5873.580
23กัลยาณิวัฒนา208438232.370
24เชียงดาว492,9422,8931.670
25แม่วาง191,2331,2141.540
26พิเศษ51,5751,5700.320
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41