CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ไชยปราการ1,8712,24737683.2712
2กัลยาณิวัฒนา1902384879.8312
3ฮอด1,4842,01352973.7211
4ดอยเต่า1,4392,01657771.3811
5สันป่าตอง4,2776,0421,76570.7911
6พร้าว2,3313,3431,01269.7311
7แม่แจ่ม1,1051,65955466.6110
8แม่แตง2,6824,3451,66361.7310
9ดอยหล่อ1,3622,5591,19753.228
10แม่วาง9081,70980153.138
11ฝาง2,2194,5732,35448.528
12จอมทอง2,4455,1012,65647.937
13ดอยสะเก็ด1,9544,3902,43644.517
14สันทราย3,0526,9693,91743.797
15หางดง2,4755,8153,34042.567
16สะเมิง32384352038.326
17แม่ริม1,8264,7972,97138.076
18สันกำแพง1,5364,8993,36331.355
19พิเศษ1,2454,9343,68925.234
20สารภี1,1415,1544,01322.143
21เมืองเชียงใหม่8654,1163,25121.023
22เชียงดาว1812,7262,5456.641
23แม่อาย1803,1182,9385.770
24แม่ออน671,2571,1905.330
25เวียงแหง105655551.770
26อมก๋อย88438350.950
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41