CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1เมืองเชียงใหม่8286495.3514
2พร้าว95100595.0014
3ดอยสะเก็ด1161271191.3413
4สันป่าตอง1081201290.0013
5ดอยเต่า8190990.0013
6สันทราย2072312489.6113
7กัลยาณิวัฒนา69791087.3413
8ฝาง3143624886.7413
9ดอยหล่อ61741382.4312
10ไชยปราการ1241512782.1212
11แม่แจ่ม2232745181.3912
12แม่วาง1091342581.3412
13แม่แตง1642033980.7912
14สะเมิง74931979.5712
15อมก๋อย43755011379.4512
16แม่อาย2002595977.2211
17หางดง1321724076.7411
18ฮอด1041403674.2911
19เวียงแหง28381073.6811
20สันกำแพง1081524471.0510
21สารภี841203670.0010
22เชียงดาว2253229769.8810
23แม่ริม24735410769.7710
24แม่ออน55802568.7510
25จอมทอง1792709166.3010
26พิเศษ1615814210.131
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04