CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว6067789.5513
2เมืองเชียงใหม่4552786.5413
3กัลยาณิวัฒนา3642685.7112
4ฝาง1782083085.5812
5ดอยหล่อ3541685.3712
6หางดง79931484.9512
7แม่แจ่ม1341582484.8112
8สันป่าตอง60711184.5112
9แม่วาง59711283.1012
10ดอยเต่า4453983.0212
11ไชยปราการ72881681.8212
12จอมทอง1311623180.8612
13ฮอด53661380.3012
14สันทราย1241563279.4912
15แม่แตง1011282778.9111
16แม่ออน2633778.7911
17สันกำแพง801042476.9211
18สารภี56731776.7111
19แม่อาย1161564074.3611
20เวียงแหง1926773.0811
21แม่ริม1412016070.1510
22ดอยสะเก็ด57822569.5110
23อมก๋อย22033911964.909
24เชียงดาว1231916864.409
25สะเมิง32511962.759
26พิเศษ14806617.502
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41