CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว137142596.4813
2แม่ริม2342471394.7412
3ดอยเต่า138147993.8811
4ไชยปราการ1902031393.6011
5กัลยาณิวัฒนา8793693.5511
6ดอยหล่อ5761493.4411
7ฮอด1461571192.9911
8สันทราย1942091592.8211
9ดอยสะเก็ด1261371191.9710
10แม่แจ่ม2913172691.8010
11แม่วาง1071171091.4510
12สันป่าตอง1791992089.959
13หางดง1892122389.159
14ฝาง2562883288.899
15เวียงแหง86971188.669
16อมก๋อย4334905788.379
17เชียงดาว2572933687.719
18สะเมิง1101261687.309
19แม่อาย2693094087.069
20แม่แตง1842143085.989
21แม่ออน4958984.489
22จอมทอง2322865481.129
23สารภี1261563080.778
24เมืองเชียงใหม่931162380.178
25สันกำแพง1021696760.366
26พิเศษ9665713.641
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41