CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว178180298.8914
2ดอยเต่า119123496.7513
3สันทราย3143251196.6213
4สะเมิง137142596.4813
5ฮอด219228996.0513
6กัลยาณิวัฒนา8185495.2912
7แม่แจ่ม4004232394.5612
8สันป่าตอง2202341494.0212
9แม่วาง136145993.7911
10เวียงแหง112121992.5611
11แม่ริม2602822292.2011
12ฝาง3103413190.9110
13ดอยหล่อ8088890.9110
14แม่อาย2723033189.779
15เมืองเชียงใหม่1441611789.449
16แม่ออน70801087.509
17ดอยสะเก็ด1511742386.789
18อมก๋อย4385066886.569
19เชียงดาว2833274486.549
20ไชยปราการ2042403685.009
21จอมทอง2302805082.149
22แม่แตง1792183982.119
23หางดง1992535478.668
24สารภี1251603578.138
25สันกำแพง1472308363.917
26พิเศษ121631517.360
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41