ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก 1,2963734032000000.000000
สถานีอนามัยสุเทพ 1,8536546941000000.000000
รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ 1,1891076113401002233.331000
รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด 7975425620000000.000000
รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย 1,07792698410201233.331100
รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา 7524314410000000.000000
รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม 7302322520000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ 62412411250101011100.000100
รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ 7201711810000000.000000
รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 4652853353000000.000000
รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ 4515105101000000000
รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง 1,45587693500101116.670100
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก 3573003000000000000
รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก 56842345110200266.670110
รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก 2872222420000000.000000
รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 7957928122000000.000000
รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 58427330210101133.331000
รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม 1,22031536200300360.001020
รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง 1,076781088910101110.000100
รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา 803641650301001100.001000
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว 1,287311041900100110.000010
รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว 69661465320100125.000010
รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว 2424124323000000.000000
โรงพยาบาลนครพิงค์ 2010100000000000
รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ 5075025221000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ 4954624821000000.000000
โรงพยาบาลนครพิงค์ 1100000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว 2404224423000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว 68761465320100125.000010
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว 1,276301040900100110.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา 812651660301001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง 1,104791089910101110.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม 1,24334539200300360.001020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 7848228422000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 59427330210101133.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก 2812122320000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก 55142345110200266.670110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก 3583003000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง 1,52588694500101116.670100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ 4465105101000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ 7211711810000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 4582943343000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม 7232322520000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ 61112011210101011100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา 7354014110000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย 97783689400201233.331100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด 7135325520000000.000000
สถานีอนามัยสุเทพ 1,9096636932000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ 1,2151086114401002233.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก 1,2913333631000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ 5364324520000000.000000
โรงพยาบาลนครพิงค์ 800000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว 68257562420100120.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว 2434424623000000.000000
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว 1,34329837700100112.500010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา 87363265130100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง 1,125761086910101110.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม 1,28735641300300350.001020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก 2802212310000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 7688528722000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 60026329210101133.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก 57241243120100150.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ 7141411510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 4582843242000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ 5025005001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง 1,75293497300101125.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก 3932902900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ 66311411150001011100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม 7222222420000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา 7503613710000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย 1,03983790510201228.571100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด 6875225420000000.000000
สถานีอนามัยสุเทพ 1,6366026223000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ 1,2751056111401002233.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก 1,2303043441000000.000000
 59,749.003,792.00237.004,029.00190.0067.003.0041.000.0021.0047.00 15.0014.0015.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04