ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง 4453213311000000.000000
รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง 1,0214755251000000.000000
รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา 8956906903000000000
รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ 1,27998210022000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ 6686116210000000.000000
รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ 47424428100300375.003000
รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ 3964104100000000000
รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ 3373403401000000000
รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย 8481912012000000.000000
รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย 5611701700000000000
รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย 15022527400100120.001000
โรงพยาบาลจอมทอง 2,9361525157300101240.001010
รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว 35864266110100150.001000
รพ.สต.บ้านขุนกลาง 4255015111000000.000000
รพ.สต.ห้วยสะแพด 59131140000011100.001000
รพ.สต.บ้านขุนแตะ 28040646200400466.674000
รพ.สต.บ้านสบแปะ 40900000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด 581401400000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ 29338644200400466.674000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ 40900000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว 36065267100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง 4405215311000000.000000
โรงพยาบาลจอมทอง 2,8881535158300101240.001010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย 16021526400100120.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย 5591501500000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ 3543303301000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย 8542012112000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ 46423427100300375.003000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ 3994104100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ 67661263100100150.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ 1,24098210022000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา 8887207203000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง 1,0244955450000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง 4453013111000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบแปะ 41200000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแตะ 31137643200400466.674000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสะแพด 641401400000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว 36865267100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนกลาง 4675315411000000.000000
โรงพยาบาลจอมทอง 2,9031514155310100125.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย 16320424300100125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย 5631601600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ 66663265110100150.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ 44621425100300375.003000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ 3883703700000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ 3693203201000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย 8442012111000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา 8867407403000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ 1,25399210121000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง 1,0324955450000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง 4562612711000000.000000
 34,643.002,345.00100.002,445.0065.0032.000.0032.000.003.0035.00 30.000.005.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04