ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านออบ
อำเภอ แม่แตง

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์
อำเภอ ดอยหล่อ

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านป่าแขม
อำเภอ พร้าว

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)57.8973.5389.3980.2471.8866.6739.5577.1465.4544.9584.8596.7783.3363.9282.3583.3381.4078.6055.8879.1774.0787.5076.0086.6794.5933.33
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)39.4769.8580.7174.7064.0660.0028.3654.2953.9926.6178.1393.5576.0652.5867.6583.3381.4068.0735.2979.1770.3778.1376.0086.6786.4919.05
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)42.0075.9075.6569.6564.3741.5115.7025.0038.8931.8283.7289.1978.6512.5058.7058.1485.7160.7661.7061.5467.6967.5075.7695.4577.271.75
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)68.8471.2867.9369.0068.9260.5119.0752.0349.8128.8680.6380.6863.3018.7067.1069.4275.3370.7375.1041.0466.5070.1080.5478.9970.657.55
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)47.8174.1272.4048.1866.1173.6015.3126.1019.4621.4678.7291.2736.8113.4966.3773.0382.4434.4969.8456.7141.0158.0480.2585.8964.087.42
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)62.7173.4284.5282.4684.4776.1647.5650.9380.6268.0383.9774.0549.0649.7388.7084.9482.4275.9668.7588.6676.7443.6982.8687.9381.5216.13
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)64.2979.6990.4189.4689.8180.5358.1472.3480.8677.2993.6588.7271.5452.3690.3288.5792.1386.6886.1385.8686.9977.6884.0994.0390.9112.99
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)65.9676.7490.1291.4685.1684.5551.2152.5975.4866.8892.9788.1365.2249.2684.1290.0082.5283.9384.8087.8582.8695.6980.0096.6792.945.88
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)64.2372.1290.9885.0883.1677.7848.7270.9278.9367.4594.5286.2755.6844.0972.4692.1991.1490.7186.8179.6971.7890.8488.4190.4195.618.57
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)21.1776.1782.7473.9172.7281.5811.7821.9652.2348.5996.6198.6744.4424.2982.8296.0078.3697.7063.5677.6587.4973.9479.2292.5495.844.69
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)6.7467.4681.8370.3660.9168.491.9529.8760.9648.1093.6678.5445.576.8647.3154.0962.3876.0161.4853.2071.1969.5283.4195.7271.282.31
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)7.0561.0893.5172.1458.8875.703.2926.7964.9260.2989.6178.5452.175.4956.2760.3151.8588.5772.8065.0983.9351.5887.2392.6175.617.02
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)7.9159.7490.0973.6160.9575.743.9330.3466.7361.4488.2878.6154.595.9055.7761.2550.5288.0771.9168.3386.3952.8686.4194.4371.609.15
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)17.9146.6760.3852.1819.4341.8327.5546.2647.5443.7641.9361.9735.9411.5529.3156.7143.7377.8643.3212.5560.9562.6013.1762.5572.2415.50
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1,4882,05356572.48
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1,2972,04775063.36
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1,4102,5401,13055.51
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)10,83318,3657,53258.99
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)12,56625,80313,23748.70
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2,9694,0431,07473.44
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,5854,44185680.73
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,8815,0261,14577.22
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,4635,8771,41475.94
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)27,95641,21913,26367.82
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)170,046355,097185,05147.89
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)251,216495,735244,51950.68
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)325,779627,881302,10251.89
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)37,06897,98360,91537.83
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวนพร้าว13.79
2รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อดอยหล่อ13.79
3รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้แม่วาง13.64
4รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋ายแม่แตง13.64
5รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทรายสารภี13.58
6รพ.สต.บ้านนาฮ่องแม่แจ่ม13.57
7รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทรายพร้าว13.57
8รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระแม่แตง13.57
9รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแลแม่แตง13.57
10รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.50
11รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทรายพร้าว13.50
12รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวนพร้าว13.50
13รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่พร้าว13.43
14รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าวสันป่าตอง13.43
15รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋งพร้าว13.36
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team